Податоци за пресметка на плата и даноци и придонеси од плата за Јануари 2015 година

prosechnata-neto-plata

 

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика објавен е податокот за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2015 година, и податоци за плата за месец Јануари 2015 година.

 

 

Основици за пресметка на даноци и придонеси

1. Просечна исплатена бруто плата за 2015          31.644,00

2. Најниска основица за даноци и
придонеси за 2015 (31.644,00 х 50%)                       15.822,00

3. Највисока основица за придонеси
за 2015 (6 х 31.644,00)                                                   189.864,00

4. Минимална плата во РМ за 2015 година
(во нето износ)                                                                        9.590,00

5. Лично ослободување за 2015 година                    7.320,00

 Податоци за плата за Јануари 2015 (Отвори.pdf)