РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

 

Сите Обврзници за пресметка и уплата на придонеси со понесување на МПИН пресметка кои се соочуваат со проблемот за Одбивање на МПИН пресметката поради  немање на КОД за  иднетификација за интегрирана наплата должни се да достават Барње за код за идентификација за Интегрирана наплата . 

Секој обврзник за пресметка и уплата на придонесите, без разлика дали сам за себе ги пресметува и доставува

податоците за бруто-плата до УЈП или користи услуга од обезбедувач на услуги (сметководствени бироа), задолжително треба да поседува Код за идентификација.

Доколку не сте регистрирани и не поседувате Код за идентификација за електронско потпишување на Месечна пресметка за интегрирана наплата (МПИН) или истекува валидноста на веќе доделениот код (5 години од денот на неговото издавање), поднесете Барање за код за идентификација на обврзникот за пресметка и уплата на придонеси кој служи за електронско потпишување на образецот МПИН (ОБРАЗЕЦ УЈПУД-3.2-20/1) до надлежната Регионална Дирекција на УЈП.

ВИДИ ОБРАЗЕЦ

 

Check Also

СРЕДА, 15 ЈУЛИ Е НЕРАБОТЕН ДЕН ЗА СИТЕ ГРАЃАНИ

ПОЧИТУВАНИ! Министерството за труд и социјална политика соопштува дека 15 јули, среда, Е НЕРАБОТЕН ДЕН …