РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ОКТОМВРИ 2019

Check Also

НОВ ДАНОЧЕН БИЛАНС – ОБРАЗЕЦ “ДБ”

Согласно измената на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и …