УКИНУВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објава-радиодифузна такаса

Check Also

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Notice: JavaScript is required for this content.