УКИНУВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објава-радиодифузна такаса

Check Also

Објава за нова висина на минимална плата

Министерството за труд и социјална политика ја објави висината на минимална плата во РМ (“Службен …