УКИНУВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објава-радиодифузна такаса

Check Also

Лично ослободување за 2018 година

Согласно објавата на Министерството за финансии во „Службен Весник на РМ“ бр.193/17, личното ослободување по …