УКИНУВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објава-радиодифузна такаса

Check Also

Коефициент на МДБ за Јануари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …