УКИНУВАЊЕ НА РАДИОДИФУЗНАТА ТАКСА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Објава-радиодифузна такаса

Check Also

Обврска за регистрација во Е-ПДД системот за досега нерегистрирани физички лица

Обврска за регистрација во системот на е-Персонален данок има секое физичко лице кое во текот …