Финансиска поддршка за пораст на плати во повисок износ од минимална плата

Согласно измената на Законот за минимална плата објавена во (“Службен весник на РМ” 140/2018), од 30 јули се воведе мерка за финансиска поддршка за пораст на платите во повисок износ од минималната плата.

Целта за воведување на финансиска поддршка е поттикнување на работодавачите за исплата на плата на работниците во повисок износ од минималната плата.

Поддршката ќе се исплаќа за период јули – декември 2018 година, а ќе се добива по исплата на плата за месецот за кој ќе се обезбеди поддршка од Министерството за труд и социјална политика.

Во МПИН пресметката со посебна шифра пропишана од УЈП, ќе се означуваат работниците за кои работодавачот бара финансиска поддршка.

Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …