ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ ЗА МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОВИД-19 КРИЗАТА НАСОЧЕНИ КОН МЛАДИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСОТОЈБА

Во Службен весник на РСМ бр. 156/2020 година се објави Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на здруженија и фондациите за мерки за справување со КОВИД-19 кризата насочени кон младите за време на вонредна состојба, со која се уредуваат критериумите и постапката за финансиска поддршка на здруженијата и фондациите за преземање итни мерки за справување со кризата предизвикана од Коронавирусот КОВИД- 19 насочена кон младите.

Уредбата стапи во сила на 12 јуни 2020 година.

Прилог: Уредба

Check Also

НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МЕДИУМИТЕ

Согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во …