Цени на горива во 2020 година

НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА
               НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

 (за период Јануари 2020 – Декември 2020 година)

 

ДАТА НА ВАЖНОСТ
ЦЕНИ НА ГОРИВО
Еуро супер
БС – 95
Еуро
супер
БС – 98
Еуро дизел БС
(ДЕ V)
Масло за горење
(ЕЛ – 1)
Мазут
М-1/НС
Службен весник
09.01.2020 68,00 70,00 62,50 51,50 38,548 3/2020
14.01.2020 68,00 70,00 62,50 51,50 40,424 7/2020
21.01.2020 68,00 70,00 61,00 50,00 37,885 14/2020
27.01.2020 67,50 69,50 60,00 49,00 36,395 18/2020
04.02.2020 66,00 68,50 58,00 47,50 34,922 23/2020
10.02.2020 65,50 67,50 57,50 46,00 32,894 31/2020
17.02.2020 66,00 68,00 58,00 46,50 33,140 44/2020
25.02.2020 67,00 69,00 58,50 47,50 33,565 50/2020
03.03.2020 64,00 66,00 56,00 45,00 30,390 85/2020

Check Also

ВИСИНА НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ бр. 89/2020 објави Уредба со законска сила …