Цени на гориво објавени во 2015 година

Највисоки малопродажни цени
29.12.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          43,50

Највисоки малопродажни цени
15.12.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          46,50

Највисоки малопродажни цени
01.12.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,50

Највисоки малопродажни цени
17.11.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          49,50

Највисоки малопродажни цени
03.11.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          49,50

Највисоки малопродажни цени
20.10.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               63,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,50

Највисоки малопродажни цени
06.10.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,00

Највисоки малопродажни цени
22.09.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,00

Највисоки малопродажни цени
08.09.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          49,00

Највисоки малопродажни цени
24.08.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          49,00

Највисоки малопродажни цени
28.07.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               70,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          53,00

Највисоки малопродажни цени
14.07.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          53,50

Највисоки малопродажни цени
30.06.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          55,00

Највисоки малопродажни цени
16.06.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          56,50

Највисоки малопродажни цени
02.06.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               70,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          57,00

Највисоки малопродажни цени
19.05.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               70,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          58,00

Највисоки малопродажни цени
05.05.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          57,50

Највисоки малопродажни цени
21.04.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          54,50

Највисоки малопродажни цени
07.04.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          53,00

Највисоки малопродажни цени
24.03.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          53,50

Највисоки малопродажни цени
10.03.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          55,00

Највисоки малопродажни цени
24.02.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                65,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 67,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          55,00

Највисоки малопродажни цени
10.02.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 64,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          51,00

Највисоки малопродажни цени
27.01.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                59,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 60,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,50

 


Највисоки малопродажни цени
13.01.2015 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95                60,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                 62,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          51,00

 

Check Also

КПУ ОБУКИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ”...............23 и 24.I.2018 ВИНИЦА х.”АЛЕКСАНДАР ПАРК”.......25 и 26.I.2018 СТРУМИЦА х.”ВИЛА ПАРK”...............30 и 31.I.2018 СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ” .............01 и 02.II.2018 ГОСТИВАР х.ресторан”ИГНАТИА” ...03 и 05.II.2018 БИТОЛА х.”ЕПИНАЛ”......................06 и 07.II.2018 ОХРИД х.”МИЛЕНИУМ” ....................08 и 09.II.2018
Република Србија - ШАБАЦ, хотел „СЛОБОДА”***** 11, 12, 13 и 14.II.2018 година