Цени на горива објавени во 2018 година

Највисоки малопродажни цени
25.12.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,00

Највисоки малопродажни цени
11.12.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,50

Највисоки малопродажни цени
27.11.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               63,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
13.11.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,50

Највисоки малопродажни цени
29.10.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          67,50

Највисоки малопродажни цени
16.10.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               74,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                76,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          69,00

Највисоки малопродажни цени
02.10.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               73,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                75,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          67,00

Највисоки малопродажни цени
18.09.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          66,00

Највисоки малопродажни цени
04.09.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,50

Највисоки малопродажни цени
21.08.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,50

Највисоки малопродажни цени
07.08.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
24.07.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
10.07.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,00

Највисоки малопродажни цени
26.06.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,50

Највисоки малопродажни цени
12.06.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,50

Највисоки малопродажни цени
29.05.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               73,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                75,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          65,00

Највисоки малопродажни цени
15.05.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,00

Највисоки малопродажни цени
01.05.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               70,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
17.04.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
03.04.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          59,00

Највисоки малопродажни цени
20.03.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          57,50

Највисоки малопродажни цени
06.03.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,00

Највисоки малопродажни цени
20.02.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          57,00

Највисоки малопродажни цени
06.02.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          59,50

Највисоки малопродажни цени
23.01.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
10.01.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          59,50