Цени на горива објавени во 2018 година

Највисоки малопродажни цени
20.03.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          57,50

Највисоки малопродажни цени
06.03.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,00

Највисоки малопродажни цени
20.02.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               65,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          57,00

Највисоки малопродажни цени
06.02.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          59,50

Највисоки малопродажни цени
23.01.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
10.01.2018 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          59,50

 

 

Check Also

Цени на гориво за 2013 година

Превземи цени на гориво за 2013 година