Цени на горива објавени во 2019 година

Највисоки малопродажни цени
12.11.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
05.11.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
29.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
22.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
15.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
08.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                68,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
24.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,00

Највисоки малопродажни цени
17.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
11.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
03.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
27.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
20.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
13.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
05.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
30.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
16.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               70,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
08.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
02.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
25.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
18.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
11.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
04.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
28.05.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,00

Највисоки малопродажни цени
01.05.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,50

Највисоки малопродажни цени
16.04.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
02.04.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
19.03.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
05.03.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
19.02.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
05.02.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
22.01.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,50

Највисоки малопродажни цени
09.01.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               58,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                60,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          55,00

Check Also

НОВ ИЗНОС НА МИНМИМАЛНА ПЛАТА ЗА ПЕРИОД ОД АПРИЛ/2020 ДО МАРТ/2021 ГОДИНА

Почитувани, Ве информираме дека согласно член 4, став 2 од Законот за Минимална плата, Министерството …