Цени на горива објавени во 2019 година

Највисоки малопродажни цени
01.05.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,50

Највисоки малопродажни цени
16.04.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
02.04.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
19.03.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
05.03.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
19.02.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
05.02.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
22.01.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,50

Највисоки малопродажни цени
09.01.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               58,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                60,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          55,00

Check Also

Податоци за плата за Април 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2019 година (Отвори pdf.)