Цени на горива објавени во 2019 година

Највисоки малопродажни цени
12.11.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
05.11.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
29.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
22.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
15.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
08.10.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                68,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
24.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,00

Највисоки малопродажни цени
17.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
11.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
03.09.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
27.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
20.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
13.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                68,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
05.08.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
30.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
16.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               70,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00

Највисоки малопродажни цени
08.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                71,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
02.07.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,50

Највисоки малопродажни цени
25.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
18.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               67,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
11.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                69,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
04.06.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               69,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                72,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
28.05.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          64,00

Највисоки малопродажни цени
01.05.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               72,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                74,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          63,50

Највисоки малопродажни цени
16.04.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               71,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                73,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,50

Највисоки малопродажни цени
02.04.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               68,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
19.03.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               66,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                67,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,50

Највисоки малопродажни цени
05.03.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          61,00

Највисоки малопродажни цени
19.02.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
05.02.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          60,00

Највисоки малопродажни цени
22.01.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,50

Највисоки малопродажни цени
09.01.2019 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               58,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                60,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          55,00

Check Also

НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МЕДИУМИТЕ

Согласно Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во …