Цени на гориво објавени во 2016 година

Највисоки малопродажни цени
13.12.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          51,50

Највисоки малопродажни цени
29.11.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,50

Највисоки малопродажни цени
15.11.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               60,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                62,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          47,00

Највисоки малопродажни цени
01.11.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               63,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,00

Највисоки малопродажни цени
18.10.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               63,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,00

Највисоки малопродажни цени
03.10.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,00

Највисоки малопродажни цени
20.09.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,00

Највисоки малопродажни цени
06.09.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,00

Највисоки малопродажни цени
23.08.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,00

Највисоки малопродажни цени
09.08.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               59,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                61,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          46,00

Највисоки малопродажни цени
26.07.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          48,00

Највисоки малопродажни цени
12.07.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          49,00

Највисоки малопродажни цени
14.06.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               63,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                65,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,00

Највисоки малопродажни цени
31.05.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          50,00

Највисоки малопродажни цени
16.05.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          47,00

Највисоки малопродажни цени
04.05.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                64,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          47,00

Највисоки малопродажни цени
19.04.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               62,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          44,00

Највисоки малопродажни цени
05.04.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          44,00

Највисоки малопродажни цени
22.03.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               60,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                62,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          45,00

Највисоки малопродажни цени
08.03.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               60,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                60,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          43,50

Највисоки малопродажни цени
23.02.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               55,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                57,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          41,00

Највисоки малопродажни цени
09.02.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               58,00
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                60,00
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          41,00

Највисоки малопродажни цени
25.01.2016 година

 1. (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               57,50
 2. (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                59,50
 3. ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          39,00

Check Also

КПУ ОБУКИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ”...............23 и 24.I.2018 ВИНИЦА х.”АЛЕКСАНДАР ПАРК”.......25 и 26.I.2018 СТРУМИЦА х.”ВИЛА ПАРK”...............30 и 31.I.2018 СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ” .............01 и 02.II.2018 ГОСТИВАР х.ресторан”ИГНАТИА” ...03 и 05.II.2018 БИТОЛА х.”ЕПИНАЛ”......................06 и 07.II.2018 ОХРИД х.”МИЛЕНИУМ” ....................08 и 09.II.2018
Република Србија - ШАБАЦ, хотел „СЛОБОДА”***** 11, 12, 13 и 14.II.2018 година