Податоци за пресметка на плата и даноци и придонеси од плата за 2016 година и за месец Јануари 2016 година

prosechnata-neto-plata

 

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика објавен е податокот за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2016 година, и податоци за плата за месец Јануари 2016 година.

 

 

Основици за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2016 година

1. Просечна исплатена бруто плата за 2016          32.268,00

2. Најниска основица за даноци и
придонеси за 2016 (32.268,00 х 50%)                       16.134,00

3. Највисока основица за придонеси
за 2016 (12 х 32.268,00)                                                387.216,00

4. Минимална плата во РМ за 2016 година
(во нето износ)                                                                   10.080,00

5. Лично ослободување за 2016 година                    7.357,00

 Податоци за плата за месец Јануари 2016 година

Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …