Плата за Јануари 2011

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ
  Јануари 2011 ГОДИНА

– Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.  br.08-840/1 od
28.01.2011 godina.

За комплетна листа кликнете овде.

Check Also

Податоци за плата за ОКТОМВРИ 2011 година

– Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.08-7371/1   од 28.10.2011 година. За …