Известување и Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител

 

Министерството за финансии на РМ објави Известување за поднесување барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител и Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител и истите можете да ги погледнете во прилог.

Известување за поднесување барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител

Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител


 

 

Check Also

Правилник за форма и содржина на Извештајот за трансферни цени, (објавен во “Службен весник на РМ” 59/2019)

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка, (“Службен весник на РМ” 112/14; 129/15; …