Еуро Консалт Плус организира Советување во

ХОЛАНДИЈА

(со авионски превоз)

ХОТЕЛ €œ,,HAMPSHIRE -€“ SAVOY ROTERDAM ,, € ****

во период од 25 до 28 октомври 2013 година.

Покана за советување – [pdf ОТВОРИ.pdf]


Check Also

Коефициент на МДБ за Јуни 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р …