Дневници

Дневници за службени патувања во земјата

Дневници за службени патувања во земјата од 2003 до 2014 година Месеци 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Јануари 932 961 992 1.022 1.102 1.226 1.354 1.602 1.647 1.664 1.671 1.690 Февруари 933 959 998 1.034 1.108 1.239 1.366 1.614 1.671 1.684 1.690 1.701 Март 934 953 996 1.049 1.110 1.238 1.442 1.620 1.687 …

Читај повеќе »

Дневници за службени патувања во странство

Кај личните примања согласно донесеното Решение за износот на највисоките износи за дневниците, се пропишани нови износи на дневници за службени патувања во странство. Покрај измените во износите, вклучени се и нови држави кои порано не беа вметнати во листата, со што Решението е ажурирано со тековната гео-политичка состојба. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а …

Читај повеќе »