МДБ Коефициенти

МДБ Коефициенти

За 2014 година Месец МДБ Службен весник Јануари 1,3% 3/2014 февруари 0,3% 47/2014 Март -0,2% 61/2014 Април -0,4% 73/2014 Мај -0,5% 89/2014 Јуни -0,6% 103/2014 Јули -0,6% 120/2014 Август -0,6% 135/2014 Септември -0,7% 147/2014 Октомври -0,8% 165/2014 Ноември -0,8% 182/2014 Декември -0,9% /   За 2013 година Месец МДБ Службен весник Јануари 3,4% 23/2013 февруари 1,0% 35/2013 Март 0,9% 50/2013 …

Читај повеќе »