КПУ регистрација

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕКЕМВРИ 2017

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – НОЕМВРИ 2017

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ОКТОМВРИ 2017

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »