Цени на Горива

Цени на гориво објавени во 2020 година

НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ (за период Јануари 2020 – Декември 2020 година)   Дата на важност ЦЕНИ НА ГОРИВО Еуро супер БС-95 Еуро супер БС-95 Еуро дизал БС (D-E V) Масло за горење (ЕЛ – 1) Мазут M-1/НС Службен весник 09.01.2020 68,00 70,00 62,50 51,50 38,548 3/2020 14.01.2020 68,00 70,00 62,50 51,50 40,424 7/2020 21.01.2020 68,00 70,00 61,00 50,00 …

Читај повеќе »

Цени на горива објавени во 2019 година

Највисоки малопродажни цени 12.11.2019 година (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                68,50 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                70,50 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          62,00 Највисоки малопродажни цени 05.11.2019 година (ЕУРО СУПЕР) БС – 95                67,50 (ЕУРО СУПЕР) БС …

Читај повеќе »

Цени на горива објавени во 2018 година

Највисоки малопродажни цени 25.12.2018 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,00 Највисоки малопродажни цени 11.12.2018 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50 (ЕУРО …

Читај повеќе »