Јавно

Процент на МДБ за Ноември 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот НОЕМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец НОЕМВРИ 2016 …

Читај повеќе »

Известување !!!

Почитувани, Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25.11.2016 година, по повод спроведување на акцијата „Ден на дрвото-Засади ја својата иднина”, 30 ноември 2016 година (среда), е неработен ден, освен за вработените во здравствените институции. На денот на акцијата градинките да се со вообичаено работно време. Датумот за одработување дополнително ќе се определи.

Читај повеќе »

Програма за неработни денови во 2017 година

Неработни денови во 2017 година 

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Ноември 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Ноември 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Октомври 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ОКТОМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ОКТОМВРИ2016 …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Октомври 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Октомври 2016 година

Читај повеќе »

Последна објава на ИСОС во врска со поднесување документи од јавен повик бр. 001/16

ОБЈАВА ОД ИСОС ОД 29,09,2016   Почитувани, Институтот на сметководители и овластени сметководители Ве известува дека поради ширење дезинформации се креира забуна за потребната документација по објавениот јавен повик за достава на документација. Напоменуваме дека НЕМА ПРОПИШАНО БАРАЊЕ (образец) ЗА ОВОЈ ПОВИК  и документацијата не се доставува за упис во регистар на сметководители како што дезинформираат одредени консултанти, туку се доставува за упис во …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Септември 2016 година

podatoci-za-plata-za-mesec-septemvri-2016

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Август 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АВГУСТ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,3% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец АВГУСТ 2016 година …

Читај повеќе »

Известување од Институтот на сметководители и овластени сметководители

Почитувани, Ве информираме дека Сметководителите и овластените сметководители кои се стекнале со Лиценца од страна на Министерството за финансии и овластените ревизори врз основа на Јавниот повик број 001/16 од 07.09.2016 година, најкасно до 10.10.2016 година задолжително се пријавуваат за издавање Лиценца од страна на Институтот.   Јавен повик за достава на документација 001/16 од 07.09.2016 година Во согласност со …

Читај повеќе »