Јавно

Податоци за плата за ЈУЛИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Јули 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈУНИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Јуни 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАЈ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Мај 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).  

Читај повеќе »

Податоци за плата за АПРИЛ 2012 година

Податоци за пресметка на плата за месец  Април 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).      

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАРТ 2012 година

Податоци за пресметка на плата за месец  Март 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ФЕВРУАРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Цени на Горива

  Цени на горивата од 24.09.2013 Д-Е 4 (еуродизел) 71,50 ден. Еуросупер БС-95 79,50 ден. Еуросупер БС-98 81,00 ден.

Читај повеќе »

НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН

alt

  НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН – издание 2011/2012 , со последните измени објавени во Службен весник на РМ 174/2011 година. Сметковниот план е наменет за сите субјекти кои сметководството го водат согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, за големите и средните субјекти според МСФИ и за малите субјекти кои сметководството го водат спрема МСФИ за мали …

Читај повеќе »

НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН

alt

  НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН – издание 2011/2012 , со последните измени објавени во Службен весник на РМ 174/2011 година. Сметковниот план е наменет за сите субјекти кои сметководството го водат согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, за големите и средните субјекти според МСФИ и за малите субјекти кои сметководството го водат спрема МСФИ за мали …

Читај повеќе »

За нас

  “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” е компанија која од основањето во 2003-та година на пазарот успешно е застапена на полето на консалтинг услугите од областа на правно и економско финансиското работење, и издаваштвото од наведените области. Од областа на економско – финансискиот консалтинг предмет на работа претставуваат консалтинг услугите кои се однесуваат на економско – финансискиот и сметководствениот сектор. Во делот …

Читај повеќе »