Јавно

Коефициент на МДБ за Јуни 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ЈУНИ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јуни 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јуни 2018 година. Податоци за плата за Јуни 2018 година (pdf)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Мај 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот МАЈ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Мај 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Мај 2018 година. Податоци за плата за месец Мај 2018 година (pdf.)    

Читај повеќе »

Коефициент за МДБ за Април 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот АПРИЛ 2018 година во однос 2017 година изнесува: …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Април 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Април 2018 година. Податоци за плата за месец Април 2018 година

Читај повеќе »

НАЈАВА ЗА КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.2/2018-8 ЧАСА МЕСЕЦ АПР – МАЈ ЕДНОДНЕВНА ПРОГРАМСКА ЕДУКАЦИЈА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.2/2018-8 КПУ часа во месец Април и Мај 2018 година, со следниот распоред:

Виница Хотел “Александар Парк” 26.IV.2018
Гостивар Хотел “Бунар” 02. V.2018
Скопје Хотел “Континентал” Сала “Клуб Фонтана” 03. V.2018
Битола Хотел “Епинал” 04. V.2018
Охрид Хотел “Милениум Палас” 07. V.2018
Струмица Хотел “Вила Парк” 08. V.2018
Португалија Хотел “Praia” Назаре и Хотел “Marriott” Лисабон 10-15.V.2018

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – АПР – МАЈ 2018

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Март 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот МАРТ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Поднесување барање (Образец ДД-01) за пренесување на искажана загуба за 2017 година до 31.03.2018 година

Барањето се поднесува со цел за намалување на даночната основа во даночниот биланс за оданочување на добивката, за износот на пренесената загуба на товар на добивката во идните пресметковни периоди, (период од три последователни години, кој започнува по годината во која загубата е искажана (2018, 2019 и 2020 година). Барањето “ДД-01“ даночниот обврзник го доставува до даночната канцеларија на УЈП …

Читај повеќе »