Јавно

Податоци за плата за ЈУЛИ 2013 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јули 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈУНИ 2013 година

Податоци за пресметка на плата за месец Јуни 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАЈ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Мај 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за АПРИЛ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Април 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАРТ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Март 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ФЕВРУАРИ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈАНУАРИ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ДЕКЕМВРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Декември 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Формиран Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ

  На 03.11.2012 година Собранието составено од 90 сметководители/овластени сметководители на конститутивната седница го формираше Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ. На седницата исто така е донесен Статутот (превземи pdf) и е избран Надзорниот одбор. За претседател на Надзорниот одбор е избрана: –    Јасмина Милановска. За членови на Надзорниот одбор се избрани: –    Гордана Костадиновска; –    Соња Поповска; …

Читај повеќе »

Податоци за плата за ОКТОМВРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Oктомври 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »