Јавно

Податоци за плата за СЕПТЕМВРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Септември 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Уплатна сметка за плаќање надоместок за добивање Уверение за сметководител/овластен сметководител

  Согласно соопштението од Министерството за финансии на РМ, уплатата на надоместокот за добивање привремено или трајно уверение за сметководител/овластен сметководител се врши со образец “ПП-50” на следнава сметка на Министерството за финансии:   Назив и седиште на примачот: Трезорска сметка Министерство за финансии Банка на примач: НБРМ Трансакциска сметка: 100000000063095 Износ: 300 денари за привремено уверение за сметководител, 500 …

Читај повеќе »

Определен минимален надоместок за добивање на привремено и трајно уверение за сметководител и овластен сметководител

  Владата одлучи да определи минимален надоместок за добивање на привремено уверение за сметководител и овластен сметководител, и трајно уверение за сметководител по симболични цени. Привремено уверение за сметководител, ќе се издава на лице кое има најмалку средно образование и работно искуство од 3 години, или вишо образование и работно искуство од 2 години, или високо образование и 1 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за АВГУСТ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Август 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Известување и Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител

  Министерството за финансии на РМ објави Известување за поднесување барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител и Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител и истите можете да ги погледнете во прилог. Известување за поднесување барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител    

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈУЛИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Јули 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈУНИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Јуни 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАЈ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Мај 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).  

Читај повеќе »

Податоци за плата за АПРИЛ 2012 година

Податоци за пресметка на плата за месец  Април 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).      

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАРТ 2012 година

Податоци за пресметка на плата за месец  Март 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »