Јавно

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2020 ГОДИНА – НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР (МПИН)

1. Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување Врз основа на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, стапките по кои се пресметуваат и плаќаат придонесите од задолжително социјално осигурување почнувајќи со исплата на платата за месец Јануари 2020 година, се променети и тоа за следните придонеси: Придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување – 18,8% Придонес за задолжително здравствено …

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА И ДЕРЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИ НА ДДВ (за правни и физички лица)

1. РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДВ Се информираат сите даночни обврзници (правни и физички лица) кои во претходната календарска година од вршење на оданочива стопанска дејност оствариле вкупен промет повисок од 2.000.000 денари дека имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за целите на данокот на додадена вредност образец ДДВ-01 најдоцна до 15 јануари 2020 година. Во истиот рок Пријава за регистрација …

Читај повеќе »

ПРИМЕНА НА РАМЕН ДАНОК ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2022 ГОДИНА

Почитувани, Согласно измената на Законот за данок на личен доход објавена во (“Службен весник на РСМ” 275/19), од 01 јануари 2020 година ќе се применуваат измените на Законот со кој се става во мирување примената на прогресивниот данок на личен доход. Следните 36 месеци: Доходот од работа; Доходот од авторски сродни права; Доходот од преработка на сопствени земјоделски производи, ќе …

Читај повеќе »

ДАНОЧНО НАМАЛУВАЊЕ ЗА ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 2020 ГОДИНА

Почитувани, Во (“Службен весник на РСМ” 269/19), Министерството за финансии го објави износот на даночно намалување за 2020 година. Согласно објавата: Даночно намалување на данокот на личен доход за 2020 година на годишно ниво ќе изнесува 98.736,00 денари Даночно намалување на данокот на личен доход за 2020 година по основ на доход од работа од плата, надоместоци од плата и …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Декември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Декември 2019 година (Податоци за плата за Декември 2019.pdf)

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕКЕМВРИ 2019

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ БР.5/2019 ГОДИНА

Почитувани, Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.5/2019 – 8/16 КПУ часа во месец Декември 2019 година, со следниот распоред: Скопје Хотел “Континентал” – Сала Клуб Фонтана 16 и 17 декември 2019 Охрид Хотел “Милениум Палас” 23 декември 2019 Штип Радио “Канал 77” 24 декември 2019 Почеток на предавањата од 9.30 …

Читај повеќе »

НАЧИН НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТА

Висината и условите за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата се уредени со Закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата (Службен Весник на РСМ 239 од 19.11.2019 година). КОЈ МОЖЕ ДА КОРИСТИ СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ Субвенционирање на придонеси може да користи обврзникот кој: има статус на активен …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Ноември 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2019 година (Отвори.pdf)

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – НОЕМВРИ 2019

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »