Коефициент на МДБ за АВГУСТ 2017

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка(“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16),Заводот за статистика го утврдува и објавува:   ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 ГОДИНА   Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во Р.Македонија во периодот АВГУСТ 2017 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Февруари 2017 година

Податоци за плата за месец Февруари 2017 година според Државниот завод за статистика од 22.02.2017 година. Plata-Fevruari

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Февруари 2017

Податоците за плата и надоместоци од плата  за месец  Февруари 2017  година согласно соопштенијата на Државниот Завод за статистика од 22.02.2017 година Plata-Fevruari

Читај повеќе »

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2017

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ  2017 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈАНУАРИ 2017 година во однос на просечните цени на мало во 2016 година изнесува: -0,1% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ …

Читај повеќе »

Продолжување на роковите за поднесување на ддв-04 и годишните извештаи

Поради отежнато поднесување на даночни пријави и извештаи на системот е-даноци, управата за јавни приходи ги продолжи роковите за поднесување на ДДВ-04 пријавата и годишните  извештаи (обрасци ПДД-ГИ/ОЗП, ПДД-ГИ/ОЦО, ПДД/ГИ-ЗП, ПДД-ГИ). Во прилог ви го пренесуваме Соопштението на управата за јавни приходи во целост. Согласно Законот за даночна постапка, во услови на масовно, а отежнато поднесување на даночни пријави и …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јануари 2017 година

Податоци за плата за месец Јануари 2017 година

Читај повеќе »

СОВЕТУВАЊА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016-та

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ОРГАНИЗИРА  СОВЕТУВАЊЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА  СОВЕТУВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖАТ: Скопје -хотел “Континентал”…………..24 и 25.01.2017 година, Виница -хотел “Александар Парк”…..26 и 27.01.2017 година, Скопје -хотел “Континентал”…………..31.01 и 01.02.2017 година, Битола -хотел “Епинал”…………………02 и 03.02.2017 година, Охрид -хотел “Милениум”………………07 и 08.02.2017 година, Струмица-хотел “Вила Парк”……………09 и 10.2017 година. АРАНЃЕЛОВАЦ- Р.СРБИЈА во период од 12 …

Читај повеќе »

Последен рок за поднесување на Барање за даночно ослободувањеза воведен фискален системна опрема (без ГПРС) на Образец (ДД-07) до 20 Јануари 2017 година

Барањето се поднесува во даночниот период, во кој одобрениот систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања е набавен и воведен во употреба, пред поднесувањето на Даночен биланс  во кој се остварува правото на намалување на данокот. Види повеќе на следниот линк.

Читај повеќе »

Вредноста на бодот на Државните службеници

Согласно Одлуката на Владата на РМ, за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Државните службеници за 2017 година, објавена во (Службен весник на РМ  223/16) вредноста на бодот за 2017 година изнесува: 76,80 Денари

Читај повеќе »

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »