СОВЕТУВАЊА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016-та

ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС ОРГАНИЗИРА  СОВЕТУВАЊЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОДИНА  СОВЕТУВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖАТ: Скопје -хотел “Континентал”…………..24 и 25.01.2017 година, Виница -хотел “Александар Парк”…..26 и 27.01.2017 година, Скопје -хотел “Континентал”…………..31.01 и 01.02.2017 година, Битола -хотел “Епинал”…………………02 и 03.02.2017 година, Охрид -хотел “Милениум”………………07 и 08.02.2017 година, Струмица-хотел “Вила Парк”……………09 и 10.2017 година. АРАНЃЕЛОВАЦ- Р.СРБИЈА во период од 12 …

Читај повеќе »

Последен рок за поднесување на Барање за даночно ослободувањеза воведен фискален системна опрема (без ГПРС) на Образец (ДД-07) до 20 Јануари 2017 година

Барањето се поднесува во даночниот период, во кој одобрениот систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања е набавен и воведен во употреба, пред поднесувањето на Даночен биланс  во кој се остварува правото на намалување на данокот. Види повеќе на следниот линк.

Читај повеќе »

Вредноста на бодот на Државните службеници

Согласно Одлуката на Владата на РМ, за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на Државните службеници за 2017 година, објавена во (Службен весник на РМ  223/16) вредноста на бодот за 2017 година изнесува: 76,80 Денари

Читај повеќе »

ПРОЦЕНТ НА МДБ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Пресметка на плата за 2017 година нова верзија на клиентски софтвер-МПИН

Согласно Соопштението на УЈП од 29.12.2017 година,објавена е нова верзија на клиентски софтвер -МПИН за поднесување на пресметка на плата започнувајки од  Јануари 2017 година. Види УЈП

Читај повеќе »

Нова референтна стапка за пресметување казнена камата

Согласно објавата на НБРМ број 38458 од 30.12.2016 година, референтната стапка за пресметка на стапката за казнена камата за период од 01.01. до 30.06.2017 година ќе изнесува 3,75%. Согласно оваа објава, референтната стапка, за долг во денари во облигациони односи помеѓу правни лица, стапката на казнена камата ќе изнесува 13,75%, а за облигациони односи помеѓу правно и физичко лице ќе …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Декември 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Декември 2016 година

Читај повеќе »

Лично ослободување за 2017-та година

  Согласно објавата на Министерството за финансии објавена во Службен весник 217/2016 од 16.12.2016 година, ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ утврдено во член 10 став 1 точка 2, од Законот за персоналниот данок на доход, за 2016 година на годишно ниво, изнесува 89.472,00 денари. ЛИЧНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Ноември 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот НОЕМВРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,2% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец НОЕМВРИ 2016 …

Читај повеќе »

Известување !!!

Почитувани, Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25.11.2016 година, по повод спроведување на акцијата „Ден на дрвото-Засади ја својата иднина”, 30 ноември 2016 година (среда), е неработен ден, освен за вработените во здравствените институции. На денот на акцијата градинките да се со вообичаено работно време. Датумот за одработување дополнително ќе се определи.

Читај повеќе »