ОДЛУКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУСОТ КОВИД-19

Во Службен весник на РСМ 123/2020 Владата на РСМ ја објави Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за мерките за спречување на внесување и ширење на коронавирусот, со која Одлука од 13 Мај 2020 година дозволено е започнување со работа на некои Институции и активности со задолжително почитување на протоколите дадени како прилог во самата Одлука. Прилог: Oдлука од Службен весник …

Читај повеќе »

ПРЕЗЕМЕТЕ ЈА НОВАТА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИОТ СОФТВЕР ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА И СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА 50% ПРИДОНЕСИ

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, работодавачот може да оствари право на финансиска поддршка во износ најмногу до 14.500 денари месечно по работник, согласно со работното време (полно или неполно …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Април 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ AПРИЛ 2020 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот АПРИЛ 2020 година во однос 2019 година …

Читај повеќе »

Напис од Деловни Информации бр.5/2020 за Субвенции до 50% на придонеси од ЗСО

Напис од Деловни Информации БР.5-2020 за Субвенции до 50% на придонеси од ЗСО

Читај повеќе »

Напис од Деловни Информации бр.5/2020

Напис од Деловни Информации БР.5-2020

Читај повеќе »

Известување од УЈП – Поставен е (Образецот БС-ПЗСО) Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување во е-даноци

Почитувани, Ве информираме дека во системот на Е-ДАНОЦИ на УЈП, ПОСТАВЕН Е НОВИОТ ОБРАЗЕЦ БС-ПЗСО – Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, и истиот може да се пополнува и поднесува. Барањето е поствено во системот на Е-ДАНОЦИ во делот Поднесоци / Дополнителни услуги / Придонеси.

Читај повеќе »

ПОДНЕСУВАЊЕ БAРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Почитувани, Управата за јавни приходи објави дека, врз основа на Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, работодавачите имаат можност за користење на субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување. За остварување на правотото на субвенционирање, работодавачот поднесува Барање за субвенционирање на износ …

Читај повеќе »

Измена и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи кои измени стапија во сила од 01.05.2020 година

Во “Службен весник на РСМ” 113/2020 се објави измената и дополнувањето на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи кои измени стапија во сила од 01.05.2020 година. Согласно измената и дополнувањето на Уредбата, работодавачот кој одјавил работник од задолжителното социјално осигурување во период од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година, може да склучи …

Читај повеќе »

ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ОД СТРАНА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ (ОБРАЗЕЦ БФП-ИП) КОЕ Е ДОСТАПНО НА Е-ДАНОЦИ

Почитувани, Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април и мај 2020 година за секој месец поединечно, до Управата за јавни …

Читај повеќе »

Нова Уредба за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од КОВИД19 заради исплата на платите за Април и Мај 2020 година

Почитувани, Владата на РСМ во „Службен весник на РСМ“ 111/2020 објави Нова Уредба со законска сила за ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID 19 заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година (финансиска поддршка до 14.500,00 по вработен за исплата на плата). Со Новата Уредба: – се создаваат …

Читај повеќе »