НОВ ИЗНОС НА МИНИМАЛНА ПЛАТА ПОЧНУВАЈЌИ ОД МЕСЕЦ ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

Почитувани, Согласно објавата на Министерството за труд и социјална политика објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 и Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија „Службен весник на РСМ“ бр.88/20, износот на Mинимална плата почнувајќи од Mесец ЈУЛИ 2020 година дo Meсец MAРТ 2021 година ќе изнесува: во БРУТО износ изнесува 21.776,00 денари. во НЕТО из износ изнесува 14.934,00 …

Читај повеќе »

ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ  ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Согласно измените и дополнувањата на Уредбата со законска сила за примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба („Службен весник на РСМ“ 156/2020), се продолжува рокот за забрана за извршување на долгови кои се опфатени со Уредбата за уште 30 дена поистекот на вонредната состојба. Согласно последното продолжување, на вонредната состојба која заврши на 22 јуни 2020 година,  забраната …

Читај повеќе »

НОВИ ПРОТОКОЛИ ЗА ОТВАРАЊЕ И РАБОТА НА ТЕРЕТАНИТЕ, ФИТНЕС КЛУБОВИТЕ, КАФЕТЕРИИТЕ, МОЛОВИТЕ И СИТЕ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ОТВАРАЊЕ НА  АЕРОДРОМИТЕ ВО СКОПЈЕ И ОХРИД 

Со измена на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот КОВИД-19  објавена  во Службен весник на РСМ бр.170/19 и која стапи во сила од 23.06.2020 година, се воведоа нови ПРОТОКОЛИ за отварање и работа на теретаните, фитнес клубовите, моловите и сите гранични премини на РСМ и аеродроми. НАЧИН НА РАБОТА И УСЛОВИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТА  …

Читај повеќе »

Ослободување од плаќање на аконтации за ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД и ДАНОК НА ДОБИВКА

Продолжува ослободувањето од плаќање на аконтации за ДАНОК НА ЛИЧЕН ДОХОД Во Службен весник на РСМ бр. 169/2020 година се објави измена на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба која стапи во сила на 22 јуни 2020 година. Обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од …

Читај повеќе »

ИЗМЕНИ ВО ОДРЕДБИТЕ НА УРЕДБАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДОМАШНИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИЧКИ НАМЕНЕТИ ЗА КУПУВАЊЕ НА ДОМАШНИ ПРОИЗВОДИ

Во Службен весник на РСМ бр. 169/2020 година се објави и стапи во сила измената и дополнувањето на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба („Службен весник на …

Читај повеќе »

Протоколи за отворање и работа на приредувачите на игри на среќа во автомат клуб и во казино клуб

Во Службен Весник на РСМ бр.169/20 од 22.06.2020 година се објави и стапи во сила Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус КОВИД-19 во која Одлука се дадени Протоколите за отворање и работа на приредувачите на игри на среќа во автомат клуб и во казината кои се дадена како Прилог …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Јуни 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец JУНИ 2020 година  (Податоци за плата за ЈУНИ 2020 Отвори pdf.)

Читај повеќе »

НОВИ ПРОТОКОЛИ ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА  НА КАФЕТЕРИИ И ЗА ОТВОРАЊЕ И РАБОТА НА УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНА 

Во Службен весник на РСМ 166/2020 од 20.06.2020 година објавена е Одлуката за измена на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирусот КОВИД- 19 во кои се наведени новите Протоколи за отворање и работа на кафетериите и отворање и работа на угостителските  објекти за исхрана дадени како прилог на Одлуката. Одлуката стапува во сила од 21.06.2020 …

Читај повеќе »

ОТПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ПЛИВАЧКИ БАЗЕНИ, УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ И ОТВОРАЊЕ НА СИТЕ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ВО РСМ

Во Службен весник на РСМ 163 од 16.06.2020 година објавена е измената и дополувањето на  Одлуката за мерките за спречување  на внесување и ширење на Коронавирусот КОВИД-19, со која Одлука  се пропишаа одредени  мерки и дозволи за започнување со работа на неколку бизнис сектори. ОТПОЧНУВАЊЕ  СО РАБОТА НА ПЛИВАЧКИ БАЗЕНИ Од 17 јуни 2020 година може да отпочнат со работа пливачките базени …

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КОД ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА

  Сите Обврзници за пресметка и уплата на придонеси со понесување на МПИН пресметка кои се соочуваат со проблемот за Одбивање на МПИН пресметката поради  немање на КОД за  иднетификација за интегрирана наплата должни се да достават Барње за код за идентификација за Интегрирана наплата .  Секој обврзник за пресметка и уплата на придонесите, без разлика дали сам за себе …

Читај повеќе »