Податоци за плата за МАЈ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Мај 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).  

Читај повеќе »

Податоци за плата за АПРИЛ 2012 година

Податоци за пресметка на плата за месец  Април 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).      

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАРТ 2012 година

Податоци за пресметка на плата за месец  Март 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ФЕВРУАРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Цени на Горива

  Цени на горивата од 24.09.2013 Д-Е 4 (еуродизел) 71,50 ден. Еуросупер БС-95 79,50 ден. Еуросупер БС-98 81,00 ден.

Читај повеќе »

НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН

alt

  НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН – издание 2011/2012 , со последните измени објавени во Службен весник на РМ 174/2011 година. Сметковниот план е наменет за сите субјекти кои сметководството го водат согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, за големите и средните субјекти според МСФИ и за малите субјекти кои сметководството го водат спрема МСФИ за мали …

Читај повеќе »

НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН

alt

  НОВ АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН – издание 2011/2012 , со последните измени објавени во Службен весник на РМ 174/2011 година. Сметковниот план е наменет за сите субјекти кои сметководството го водат согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, за големите и средните субјекти според МСФИ и за малите субјекти кои сметководството го водат спрема МСФИ за мали …

Читај повеќе »

Податоци за плата за НОЕМВРИ 2011 година

– Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.08-8133/1   од 28.11.2011 година. За подетално да ги видите податоците (ПРЕВЗЕМИ.pdf.)      

Читај повеќе »

Податоци за плата за НОЕМВРИ 2011 година

– Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.08-8133/1   од 28.11.2011 година. За подетално да ги видите податоците (ПРЕВЗЕМИ.pdf.)      

Читај повеќе »

Податоци за плата за ОКТОМВРИ 2011 година

– Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.08-7371/1   од 28.10.2011 година. За подетално да ги видите податоците (ПРЕВЗЕМИ.pdf.)

Читај повеќе »