Податоци за плата за АПРИЛ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Април 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за МАРТ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Март 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ФЕВРУАРИ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Февруари 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ЈАНУАРИ 2013 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Јануари 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за ДЕКЕМВРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец Декември 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Формиран Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ

  На 03.11.2012 година Собранието составено од 90 сметководители/овластени сметководители на конститутивната седница го формираше Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ. На седницата исто така е донесен Статутот (превземи pdf) и е избран Надзорниот одбор. За претседател на Надзорниот одбор е избрана: –    Јасмина Милановска. За членови на Надзорниот одбор се избрани: –    Гордана Костадиновска; –    Соња Поповска; …

Читај повеќе »

Податоци за плата за ОКТОМВРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Oктомври 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Податоци за плата за СЕПТЕМВРИ 2012 година

  Податоци за пресметка на плата за месец  Септември 2012-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Уплатна сметка за плаќање надоместок за добивање Уверение за сметководител/овластен сметководител

  Согласно соопштението од Министерството за финансии на РМ, уплатата на надоместокот за добивање привремено или трајно уверение за сметководител/овластен сметководител се врши со образец “ПП-50” на следнава сметка на Министерството за финансии:   Назив и седиште на примачот: Трезорска сметка Министерство за финансии Банка на примач: НБРМ Трансакциска сметка: 100000000063095 Износ: 300 денари за привремено уверение за сметководител, 500 …

Читај повеќе »

Определен минимален надоместок за добивање на привремено и трајно уверение за сметководител и овластен сметководител

  Владата одлучи да определи минимален надоместок за добивање на привремено уверение за сметководител и овластен сметководител, и трајно уверение за сметководител по симболични цени. Привремено уверение за сметководител, ќе се издава на лице кое има најмалку средно образование и работно искуство од 3 години, или вишо образование и работно искуство од 2 години, или високо образование и 1 година …

Читај повеќе »