Податоци за плата за Февруари 2011 година

 

ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011  ГОДИНА

- Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.08-1835/1 од 28.02.2011 година.


Читај повеќе »

Податоци за плата за Февруари 2011 година

  ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011  ГОДИНА – Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.08-1835/1 од 28.02.2011 година.

Читај повеќе »

Плата за Јануари 2011

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ
  Јануари 2011 ГОДИНА


- Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.  br.08-840/1 od
28.01.2011 godina.

Читај повеќе »

Плата за Јануари 2011

ПОДАТОЦИ ЗА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ   Јануари 2011 ГОДИНА – Соопштение на Министерството за труд и социјална политика бр.  br.08-840/1 od 28.01.2011 godina.

Читај повеќе »

Изданија од Еуро Консалт Плус

alt

  АНАЛИТИЧКИ СМЕТКОВЕН ПЛАН ЦЕНА: 1.575,00 ДЕНАРИ СО ВКЛУЧЕН ДДВ.         Билатерални Договори  

Читај повеќе »

За Еуроконсалт ПЛУС

            • “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” “ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС” е компанија која од основањето во 2003-та година на пазарот успешно е застапена на полето на консалтинг услугите од областа на правно и економско финансиското работење, и издаваштвото од наведените области. Консалтинг услугите го покриваат сегментот од областа на легислативата – законските прописи кои се однесуваат на …

Читај повеќе »