Процент на МДБ за Април 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот АПРИЛ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,6% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец АПРИЛ …

Читај повеќе »

Нови насоки за користење на задршки од плата во МПИН пријава

Во насока на обезбедување на правата на работниците согласно одредбите од Законот за работни односи, Управата за јавни приходи ја зајакна контрола на нето платата за исплата на работникот (ефективно нето) во МПИН-пресметките. Имено, работникот има право на заработувачка – плата, во парична форма, согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување. При исплатата, работодавачот мора да го почитува …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Април 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Април 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Март 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот МАРТ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,7% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Март 2016 година

Податоци за пресметка на плата за месец Март 2016 година

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Февруари 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ФЕВРУАРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -0,7% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Февруари 2016 година

Податоци за пресметка на плата за Февруари 2016

Читај повеќе »

Цени на гориво објавени во 2016 година

Највисоки малопродажни цени 13.12.2016 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               64,50 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                66,50 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е В)          51,50 Највисоки малопродажни цени 29.11.2016 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               …

Читај повеќе »

Процент на МДБ за Јануари 2016 година

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2016 ГОДИНА Р.бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот ЈАНУАРИ 2016 година во однос на просечните цени на мало во 2015 година изнесува: -1,4% 2. Коефициентот за пораст на даночната основица за плаќање на данок од добивка за месец ЈАНУАРИ …

Читај повеќе »

Податоци за пресметка на плата и даноци и придонеси од плата за 2016 година и за месец Јануари 2016 година

  Согласно соопштението на Државниот завод за статистика објавен е податокот за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2016 година, и податоци за плата за месец Јануари 2016 година.     Основици за пресметка на даноци и придонеси од плата за 2016 година 1. Просечна исплатена бруто плата за 2016          32.268,00 2. Најниска основица за даноци и придонеси за 2016 (32.268,00 х 50%)                …

Читај повеќе »