Нова вредност на бодот за пресметување на платите на државни службеници

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година, објавена во (“Службен весник на РМ” број 4 од 10 јануари 2019 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници изнесува: 77,24 денари за период од 01 јануари до 31 август 2019 година, и 81,10 денари за период од …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Декември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ДЕКЕМВРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Нова референтна стапка од 01.01 до 30.06.2019 година

Согласно објавата на НБРМ од 26 декември 2018 година, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период од 01 јануари до 30 јуни 2019 година изнесува 2.50%. Согласно наведената објава каматната стапка за ненавремено плаќање на обврските помеѓу две правни лица изнесува 12,50%, а помеѓу правно и физичко лице изнесува 10,50%.

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Декември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година. Податоци за плата за Декември 2018 година (Oтвори.pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за месец Ноември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот НОЕМВРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.5/2018-8 ЧАСА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Вонредно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.5/2018 – 8 КПУ часа во месец  Декември 2018 година, за надоместување КПУ часови на кои им недостасуваат Скопје Хотел “Континентал” Сала “Клуб Фонтана” 20. XII.2018 Почеток на предавањата од 9.30 часот.   Регистрација за посета на КПУ обуки

Читај повеќе »

ПЕНЗИОНЕРИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО НАРЕДНИТЕ СЕДУМ ГОДИНИ

Согласно соопштението од Управата за јавни приходи, објавено на ден 22.11.2018 година, е наведено дека  со новиот Закон за личен доход се предвидува, во наредните 7 години да се одложи обврската за доставување на Годишна даночна пријава од страна на УЈП до граѓаните кои оствариле доход само од пензија исплатена од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Тоа …

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.4/2018-8 ЧАСА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.4/2018-8 КПУ часа во месец Ноември и Декември 2018 година, со следниот распоред:

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година. Податоци за плата за Ноември 2018 (отвори pdf.)

Читај повеќе »