Цени на гориво за 2010 година

Превземи цени на гориво за 2010 година

Читај повеќе »

Дневници за службени патувања во земјата

Дневници за службени патувања во земјата од 2003 до 2014 година Месеци 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Јануари 932 961 992 1.022 1.102 1.226 1.354 1.602 1.647 1.664 1.671 1.690 Февруари 933 959 998 1.034 1.108 1.239 1.366 1.614 1.671 1.684 1.690 1.701 Март 934 953 996 1.049 1.110 1.238 1.442 1.620 1.687 …

Читај повеќе »

Дневници за службени патувања во странство

Кај личните примања согласно донесеното Решение за износот на највисоките износи за дневниците, се пропишани нови износи на дневници за службени патувања во странство. Покрај измените во износите, вклучени се и нови држави кои порано не беа вметнати во листата, со што Решението е ажурирано со тековната гео-политичка состојба. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето, а …

Читај повеќе »

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ  (“Службен весник на Република Македонија“, бр. 102/06, 116/07, 126/07, 145/08, 41/11, 150/11, 147/12 и 117/14) Важи од 06.08.2014 година Член 1 Со оваа одлука поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, согласно член 30 …

Читај повеќе »

Пресметка на плата од Јануари 2015 година

Нова верзија на клиентски софтвер За да можете да ја поднесете пресметката за плата за месец Јануари 2015 година, задолжително преземете ја најновата верзија на “МПИН“ клиентскиот софтвер (од 31.12.2014 година), преку веб страницата на УЈП. Пресметката за плата МПИН доставете ја преку интернет, на следната е-пошта: celaplata@ujp.gov.mk При доставување на образецот “МПИН“ за повеќе даночни обврзници, ве молиме пресметките …

Читај повеќе »

Неработни денови во 2015 година

Програма на неработни денови за 2015 година Согласно со Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 2015 година неработни денови се: За сите граѓани на РМ · 01 јануари (четврток), Нова Година · 07 јануари (среда), Божик, првиот ден на Божик според православниот календар · 13 април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден …

Читај повеќе »

МДБ Коефициенти

За 2014 година Месец МДБ Службен весник Јануари 1,3% 3/2014 февруари 0,3% 47/2014 Март -0,2% 61/2014 Април -0,4% 73/2014 Мај -0,5% 89/2014 Јуни -0,6% 103/2014 Јули -0,6% 120/2014 Август -0,6% 135/2014 Септември -0,7% 147/2014 Октомври -0,8% 165/2014 Ноември -0,8% 182/2014 Декември -0,9% /   За 2013 година Месец МДБ Службен весник Јануари 3,4% 23/2013 февруари 1,0% 35/2013 Март 0,9% 50/2013 …

Читај повеќе »

Податоци за плата за СЕПТЕМВРИ 2013 година

Податоци за пресметка на плата за месец Септември 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »

Еуро Консалт Плус организира Советување во

ХОЛАНДИЈА (со авионски превоз) ХОТЕЛ €œ,,HAMPSHIRE -€“ SAVOY ROTERDAM ,, € **** во период од 25 до 28 октомври 2013 година. Покана за советување – [pdf ОТВОРИ.pdf]

Читај повеќе »

Податоци за плата за АВГУСТ 2013 година

Податоци за пресметка на плата за месец Август 2013-та година (ОТВОРИ.pdf).

Читај повеќе »