Коефициент на МДБ за Февруари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ФЕВРУАРИ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Февруари 2019 година

Во прилог податоците за плата за месец Февруари 2019 година (отвори pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јануари 2019 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2019 година во однос 2018 година …

Читај повеќе »

Нов предлог закон за вршење сметководствени работи

Министерството за финансии го објави Новиот Предлог Зaкон за вршење на сметководствени работи. Во продолжение можете да го прочитате целото соопштение од Министерството

Читај повеќе »

Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2018 година, за непрофитни организации, буџети и буџетски корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација

Согласно објавените податоци на Државниот завод за статистика, бидејќи кумулативниот коефициент од I до XII месец е негативен (-0,008), за нематеријалните и материјалните долгорочни средства набавени до 31.12.2018 година, нема да се пресметува ревалоризација.

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Јануари 2019 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2019 година (отвори pdf.)

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.1/2019 – 16 ЧАСА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ/ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува дводневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.1/2019-16 КПУ часа во месец Јануари и Февруари 2019 година, со следниот распоред:

Читај повеќе »

Доставување до 31 јануари 2019 година писмена пресметка на плата на вработените

Согласно член  110 од Законот за работни односи (Службен весник на РМ 62/05…120/18), работодавачот е должен да му издаде на работникот до 31 јануари 2019 година, писмена пресметка на плата, придонеси од плата и надоместоци од плата за изминатата 2018 година. Укинати обврските за доставување на годишни извештаи Укината е обврската на исплатувачите на приходи, за доставување на следните годишни …

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – МАЈ/ЈУНИ 2019

Notice: JavaScript is required for this content.

Читај повеќе »

Нова вредност на бодот за пресметување на платите на државни службеници

Согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година, објавена во (“Службен весник на РМ” број 4 од 10 јануари 2019 година, вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници изнесува: 77,24 денари за период од 01 јануари до 31 август 2019 година, и 81,10 денари за период од …

Читај повеќе »