Податоци за плата за месец Декември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година. Податоци за плата за Декември 2018 година (Oтвори.pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за месец Ноември 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот НОЕМВРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.5/2018-8 ЧАСА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Вонредно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.5/2018 – 8 КПУ часа во месец  Декември 2018 година, за надоместување КПУ часови на кои им недостасуваат Скопје Хотел “Континентал” Сала “Клуб Фонтана” 20. XII.2018 Почеток на предавањата од 9.30 часот.   Регистрација за посета на КПУ обуки

Читај повеќе »

ПЕНЗИОНЕРИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПРИЈАВУВАЊЕ ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ВО НАРЕДНИТЕ СЕДУМ ГОДИНИ

Согласно соопштението од Управата за јавни приходи, објавено на ден 22.11.2018 година, е наведено дека  со новиот Закон за личен доход се предвидува, во наредните 7 години да се одложи обврската за доставување на Годишна даночна пријава од страна на УЈП до граѓаните кои оствариле доход само од пензија исплатена од страна на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Тоа …

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ДЕК 2018

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ КПУ БР.4/2018-8 ЧАСА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, како акредитирано друштво за КПУ, најавува еднодневно Континуирано Профeсионално Усовршување Бр.4/2018-8 КПУ часа во месец Ноември и Декември 2018 година, со следниот распоред:

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Ноември 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Ноември 2018 година. Податоци за плата за Ноември 2018 (отвори pdf.)

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за месец Октомври 2018 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…190/2016), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот ОКТОМВРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДДВ-04 ПРИЈАВА ДО 29 ОКТОМВРИ

Согласно Законот за даночна постапка, поради отежнатото поднесување на даночни пријави преку системот е-Даноци на 24 и 25 Октомври 2018 година, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на ДДВ-04 пријавата се продолжува. Крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавата (25.10.2018) се продолжува за 2 (два) работни дена, односно крајниот рок за поднесување на ДДВ-04 пријавите ќе се …

Читај повеќе »

Податоци за плата за месец Октомври 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Октомври 2018 година. Податоци за плата за Oктомври 2018

Читај повеќе »