Oдлука за кафетериите и угостителските објекти

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за мерките за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID-19, со која се дозволува отпочнување со работа на кафетериите и угостителските објекти  во Република Северна Македонија од 28 мај 2020 година, со посетители, во отворените делови на овие објекти (тераси), со задолжително почитување на Протоколот за отварање и работа на кафетерии и …

Читај повеќе »

Измена на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност во вонредна состојба

Парична помош за сите невработени со прекин на работен однос во периодот од 11 март до 30 април Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2020 година ја донесе Уредбата за измена на Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност ( „Службен весник на РСМ” бр.89/20) со која е уредено дека сите работници кои …

Читај повеќе »

Oдлука на Владата за враќање на работа од Први јуни не важи за хронично болните и родителите со деца до 10 години

Согласно Oдлуката на Владата на РСМ од вчерашната 57-ма седница за враќање на работа од Први јуни не важи за хронично болните и за родителите кои имаат деца на возраст до 10 години, или деца на претшколска возраст. Според одлуката на Владата, од Први јуни годинава престануваат да важат заклучоците со кои различни категории вработени лица се ослободени по различни …

Читај повеќе »

Продолжува да важи платеното породилно отсуство до завршувањето на времените мерки

  За да се обезбеди заштита и грижа на децата, Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 90), во која со членот 4 е предвидено отсуството од работа на работничка поради бременост, раѓање и/или посвојување, да продолжи да …

Читај повеќе »

УРЕДБА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА СО НИЗОК ДОХОД, МЛАДИ ЛИЦА И ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ПЛАТЕЖНА КАРТИЧКА НАМЕНЕТА ЗА КУПУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСОТОЈБА

Почитувани, Во “Службен весник на РСМ” од 27.05.2020 година се објави Уредбата за ФИНАНСИСКА ПОДРШКА на граѓаните и вработените лица со низок доход, младите лица на воздраст од 16 до 29 години и здравствените работници кои учествуваат во тестирање, дијагностицирање и лекување на граѓани заболени од КОВИД-19 со издавање на домашна платежна картичка наманета за купување на Македонски производи и …

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗАШТИТА ПРИ ВЛЕЗ ВО ПРОДАЖНИ ОБЈЕКТИ ВО ТРГОВИЈАТА И ПО ПРЕСТАНОК НА ТРАЕЊЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА

Почитувани Во “Службен весник на РСМ” бр. 134/2020 година се објавија измени и дополнувања на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба (“Службен весник на РСМ” 103/20 и 107/20), кои стапија во сила на 22 мај 2020 година, а кои се однесуваат за продолжување на мерките за задолжителна заштита при влез во …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Мај 2020 година

Во прилог податоци за плата за месец MAJ 2020 година  (Податоци за плата за Мај 2020 Отвори pdf)

Читај повеќе »

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА И ПЛАЌАЊЕ НА ДДВ ЗА МЕСЦ АПРИЛ 2020 ГОДИНА ДО 31 МАЈ 2020 ГОДИНА

ПОЧИТУВАНИ Согласно одредбите на член 2-д став 4 од Уредбата со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба (“Службен Весник на РСМ” 108/20), рокот за поднесување на даночната ДДВ пријава (образецот “ДДВ-04) и за плаќање на ДДВ за даночниот период од 1 Април 2020 …

Читај повеќе »

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СМЕТАЊЕ НА КАЗНЕНА КАМАТА ПО ЈАВНИ ДАВАЧКИ ПО ПОНИСКИ СТАПКИ

Во Службен весник на РСМ бр. 128/2020 се објави дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на РСМ“ бр. 79 /20). Измените стапија во сила на 18 мај 2020 година. Согласно член 2 од Уредбата на износот на помалку или повеке платениот данок и споредните даночни давачки …

Читај повеќе »

ПРОВЕРКА НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ДО 31.05.2020 ГОДИНА

Почитувани Управата за Јавни приходи ги известува граѓаните дека на 31.05.2020 година истекува рокот за потврдување или коригирање на Годишна даночна пријава за 2019 година. По истекот на законскиот рок на 01.06.2020 година Годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, согласно последниот статус на Годишната даночна пријава – потврдена или коригирана. На 01.06.2020 година службено ќе бидат …

Читај повеќе »