НОВА ОДЛУКА НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ОД 5%

Почитувани, Во (“Службен весник на Република Северна Македонија”  293/21), се објави нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, која ќе се ...

Прикажи