КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МАЈ 2021 ГОДИНА

Прикажи

KOEФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА АПРИЛ 2021 ГОДИНА

Прикажи

Коефициент на МДБ за МАРТ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за ФЕВРУАРИ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за ЈАНУАРИ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јануари 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Февруари 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/2014…248/2018), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ...

Прикажи

Kоефициент на МДБ за Март 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАРТ 2020 ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Април 2020 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ AПРИЛ 2020 ...

Прикажи