Коефициент на МДБ за Февруари 2022 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ...

Прикажи

Коефициент на МДБ за Декември 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за Ноември 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за ОКТОМВРИ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за СЕПТЕМВРИ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за АВГУСТ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јули 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јуни 2021 година

Прикажи