Коефициент на МДБ за АВГУСТ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јули 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за Јуни 2021 година

Прикажи

КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МАЈ 2021 ГОДИНА

Прикажи

KOEФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА АПРИЛ 2021 ГОДИНА

Прикажи

Коефициент на МДБ за МАРТ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за ФЕВРУАРИ 2021 година

Прикажи

Коефициент на МДБ за ЈАНУАРИ 2021 година

Прикажи