Обрасци за спроведување на одредбите од Законот за заштита на личните податоци

Во прилог Обрасци: 1. Решение за именување ОЗЛП 2. Известување до Агенција за заштита на лични податоци за определување офицер за заштита на лични податоци 3. Известување до Агенцијата за заштита на личните податоци за нарушување на ...

Прикажи