НОВ ШИФРАРНИК НА УПЛАТНИ СМЕТКИ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Почитувани, Во „Службен весник на РСМ“  42/2021 година, објавена е Измената на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување, поврат и пренасочување на јавните приходи. Согласно Измената на Упатството даден е  и  новиот ...

Прикажи