КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МАЈ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ МАЈ 2021 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот МАЈ 2021 … Continue reading КОЕФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА МАЈ 2021 ГОДИНА