Коефициент на МДБ за Ноември 2021 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, 112/14… 290/20; 151/21), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Kумулативен порат на цените на мало во РСМ за периодот НОЕМВРИ … Continue reading Коефициент на МДБ за Ноември 2021 година