Коефициент на МДБ за Февруари 2023 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ“ 112/14…275/19 и “Службен весник на РСМ“ 290/2020 и 151/2021), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Kумулативен порат на цените на … Continue reading Коефициент на МДБ за Февруари 2023 година