Почитувани,
Согласно Соопштението на Управата за јавни приходи, пријавата за данокот на додадена вредност (Oбразец ДДВ-04), за даночните   периоди од (01.10 до 31.12.2020 година и 01.12 до 31.12.2020 година), даночните обврзници треба да ја поднесат најдоцна до  25.01.2021 година,  на новиот образец ДДВ-04  објавен во „Службен весник на РСМ“  315/20, кој се поднесува електронски преку системот на е-даноци.