До 25.05.2021 година

  1. Јавен повик за доделување финансиска поддршка на естрадни уметници, (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25202
  2. Jавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани игротеки и приватни детски одморалишта, (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25199
  3. Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за лиценцирани вршители на угостителска дејност кабаре, ноќен бар, дискоклуб и дискоклуб на отворен простор, (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25200
  4. Јавен повик за финансиска поддршка на лиценцирани туристички агенции, (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25201
  5. Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за компании – оператори од индустријата за организација на настани, агенции кои организираат настани и други, (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25197
  6. Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за туристички водичи. (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25195

До 30.05.2021 година

7. Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани и категоризирани ресторани за свадби. (Пријава и Изјава) види линк: https://vlada.mk/node/25198