KOEФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА АПРИЛ 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р М”, 112/14…275/19), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 2021 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на цените на мало во РМ во периодот АПРИЛ 2021 … Continue reading KOEФИЦИЕНТ НА МДБ ЗА АПРИЛ 2021 ГОДИНА