Почитувани,

Ве информираме дека ЕУРО КОНСАЛТ ПЛУС, организира Советување – КПУ Бр.4/2021 16 часа во месец Ноември/Декември 2021 година, со следниот распоред:

Сандански – Р.Бугарија Pirin Park Hotel **** https://parkhotelpirin.com 25 – 28 ноември 2021
Оn – Line советување (webinar) 30 ноември и 01 декември 2021


Почеток на предавањата од 10.00 часот.

КПУ ПРИЈАВА
ПРОГРАМА ЗА КПУ БР.4/2021
ПРОФАКТУРА