Цени на горива објавени во 2018 година

Највисоки малопродажни цени 25.12.2018 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,00 (ЕУРО СУПЕР) БС – 98                63,00 ЕУРО ДИЗЕЛ БС (Д – Е V)          58,00 Највисоки малопродажни цени 11.12.2018 година (ЕУРО СУПЕР) БС  – 95               61,50 (ЕУРО …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Јануари 2018

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка (“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16), Заводот за статистика го утврдува и објавува: ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во РМ во периодот ЈАНУАРИ 2018 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Потсетување

Почитувани, Ве потсетуваме дека најкасно до утре 31.01.2018 година (среда), сите трговци поединци – сметковoдители, трговци поединци – овластени сметководители и друштва за вршење на сметководствени работи согласно член 23 од Законот за вршење на сметководствени работи, имаат обврска до Институтот на сметководители и овластени сметководители да достават: Список на вработени лица како сметководители и овластени сметководители со регистарски број …

Читај повеќе »

Податоци за плата за Јануари 2018 година

Во прилог податоци за плата за месец Јануари 2018 година. Податоци за плата за месец Јануари 2018 година

Читај повеќе »

КПУ ОБУКИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2017 ГОДИНА

СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ”...............23 и 24.I.2018 ВИНИЦА х.”АЛЕКСАНДАР ПАРК”.......25 и 26.I.2018 СТРУМИЦА х.”ВИЛА ПАРK”...............30 и 31.I.2018 СКОПЈЕ х.”КОНТИНЕНТАЛ” .............01 и 02.II.2018 ГОСТИВАР х.ресторан”ИГНАТИА” ...03 и 05.II.2018 БИТОЛА х.”ЕПИНАЛ”......................06 и 07.II.2018 ОХРИД х.”МИЛЕНИУМ” ....................08 и 09.II.2018
Република Србија - ШАБАЦ, хотел „СЛОБОДА”***** 11, 12, 13 и 14.II.2018 година

Читај повеќе »

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА КПУ ОБУКИ – ЈАН – ФЕВ 2018

Регистрирањето е завршено.

Читај повеќе »

Денес е последен рок за ДДВ регистрација

Почитувани, Ве потсетуваме дека  сите даночни обврзници-физички лица кои вршат стопанска дејност оданочива за целите на ДДВ, а во предходната календарска година (2017) оствариле вкупен промет над 1.000.000 денари, дека имаат обврска да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-01) најдоцна до денес 15 Јануари 2018 година. Во вкупниот промет за регистрација за целите на ДДВ …

Читај повеќе »

Коефициент на МДБ за Декември 2017 година

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка(“Службен весник на Р. Македонија”, 23/16; 190/16),Заводот за статистика го утврдува и објавува:   ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА   Р.Бр. ОПИС ПОРАСТ 1. Кумулативниот пораст на ценитена мало во Р.Македонија во периодот ДЕКЕМВРИ 2017 година во однос 2017 година …

Читај повеќе »

Лично ослободување за 2018 година

Согласно објавата на Министерството за финансии во „Службен Весник на РМ“ бр.193/17, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.531,00 денари и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2018 година. На годишно ниво личното ослободување за персоналниот данок на доход за 2018 година изнесува 90.372,00 денари.    

Читај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗГОЛЕМЕНА АКЦИЗА

Со измените и дополнувања во Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ 171/2017 и Правилникот за спроведување на законот за акцизите („Службен весник на РМ“ 180/2017), од 01.01.2018 година, се зголемува акцизата на гасното масло од тарифните ознаки: 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 …

Читај повеќе »