ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Од 24.08.2021 година почнува примената на новиот Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ” 42/20). Рокот од 18 месеци беше периодот во кој контролорите и обработувачите на личните податоци требаше да превземат ...

Прикажи