Министерството за економија ги известува заинтересираните апликанти дека рокот за аплицирање по објавениот ЈАВЕН ПОВИК за финансиска поддршка за женско претприемништво во туризмот,

Согласно Програмата за развој на туризмот во Република Северна Македонија за 2022 година дел II, точка 6 финансиска поддршка за женско претприемништво во туризмот, објавен на 17.05.2022 година,  се  продолжува до 30.09.2022 година.

(Во прилог ви ги доставуваме потрeбните документи за аплицирање и Јавниот повик со условите за аплицирање.)

Јавен повик за финансиска поддршка за женско претприемништво во туризмот 2022

Барање

Образец ИЗЈАВА

Образец-Изјава Државна помош